Savollar va javoblar

Saddalashtirilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish

O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish shartlari quyidagilardan iborat:

1. Xorijiy fuqaroligidan chiqish.
2. So'nggi besh yil ichida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
3. Yashash uchun qonuniy manbalar mavjudligi.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va ularga rioya qilish.

O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish va bekor qilish asoslari, shartlari, tartibi qanday

Условиями принятия в гражданство Республики Узбекистан являются:

 1. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish shartlari quyidagilardan iborat.
 2. So'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 3. so'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va amalga oshirish.
Soddalashtirilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish

O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish shartlari quyidagilardan iborat:

 1. Сhet el fuqaroligidan chiqish.
 2. So'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 3. Qonuniy hayot manbalari.
 4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va amalga oshirish.
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish va bekor qilish asoslari, shartlari, tartibi qanday

Условиями принятия в гражданство Республики Узбекистан являются:

 

 1. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish uchun shartlar quyidagilardan iborat.
 2.  
  So'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 3. Qonuniy hayot manbalarining mavjudligi.
 4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va amalga oshirish.
Soddalashtirilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish uchun shartlar quyidagilardan iborat:
 1. Сhet el fuqaroligidan chiqish.
 2. So'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 3. Qonuniy hayot manbalari.
 4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va amalga oshirish.
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish va bekor qilish asoslari, shartlari, tartibi qanday

O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish shartlari quyidagilardan iborat.

 1. Сhet el fuqaroligidan chiqish.
 2. So'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash.
 3. Qonuniy hayot manbalarining mavjudligi.
 4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tan olish va amalga oshirish.

Diqqat, qidiruv!

Qidiruvdagi shaxslar

Diqqat, qidiruv!

Bedarak yo`qolganlar

Voqealar

Hududiy bo`linmalar

Text to speech